merkgedreven innovatie

home

introductiestrategie

portfolio management

merkgedreven innovatiemerkgedreven innovatie

Het succes van merkgedreven innovatie
Helaas wordt de rol van het merk vaak onderschat in de productontwikkeling. Dit is misschien niet zo raar want boeken over productontwikkeling gaan nauwelijks in op branding, terwijl boeken over merkbeleid weinig aandacht besteden aan innovatie. Toch zijn de twee concepten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bedrijven moeten al nadenken over het merkbeleid voordat men over gaat op productontwikkeling. Onderzoek heeft uitgewezen dat het merk een sterk sturende richting dient te hebben. Zo passen sommige producten wel onder een bepaald merk en andere niet. Ook blijkt dat het goed doorvertalen van de merkidentiteit in een consistente vormtaal en design een positief effect heeft op het succes van nieuwe producten.home

cv

voorbeelden

publicaties

contact